Обява за среща за обществено обсъжданеОбява за среща за обществено обсъждане

На основание чл. 97, ал. 4 във връзка с чл. 81, ал. 1, т. 2 от Закона за опазване на околната среда и съгласно ЗАПОВЕД  № РД-01-677 от 25.11.2020 г за въвеждане на противоепидемични мерки на територията на Република България., изм. и доп. със Заповед № РД-01-718 от 18.12.2020 г., Заповед № РД-01-20 от 15.01.2021 г. и № Заповед РД-01-52 от 26.01.2021 г. на Министъра на здравеопазването,    фирма „ВОРИК ГРУП“ ЕООД, седалище и адрес на управление: гр. Бургас, община Бургас, ул. „Васил Левски“  №40, ет.6, ап.17

УВЕДОМЯВА
всички заинтересувани физически и юридически лица, че организира онлайн среща за обществено обсъждане на Доклад за оценка на въздействието върху околната среда с всички приложения към него на инвестиционно предложение за „Изграждане на парк за кремации и урнополагане в поземлен имот № 007108, местност „Дере Арас", гр. Камено, община Камено".

Срещата ще се проведе онлайн, на 10.03.2021 в 13:30 часа в платформа за онлайн срещи Zoom:
ВЛЕЗ НА СРЕЩАТА ТУК (линк за срещата)

Докладът за ОВОС и приложенията към него, както и „Инструкция за провеждане на онлайн обществено обсъждане по доклада за ОВОС в платформата за онлайн срещи Zoom“ и „Кратка инструкция за работа с платформата за онлайн срещи Zoom“, са на разположение на интересуващите се всеки работен ден в рамките на работното време на Община Камено, както и в РИОСВ Бургас- ж.к. Лазур, ул. „Перущица“ № 67, ет.3  и в офиса на „Ворик Груп“ ЕООД гр. Бургас, ул. „Васил Левски“ ,  №40, ет.6, ап.17 и на сайта: www.crematory.bg
Въпроси, мнения, предложения и становища по представените ДОВОС и приложения могат да се представят в офиса на Възложителя, в РИОСВ Бургас, в Община Камено, както и  по време на онлайн общественото обсъждане.

За контакти по общественото обсъждане от страна на възложителя:
Кристиян Кирав, тел: 0 888 053 530, Еmail: k.kirov@vorikgroup.bg


Инструкция за провеждане на онлайн обществено обсъждане!

КАК ДА РАБОТИМ СЪС ZOOM ВИЖ ТУК!

ДОВОС