Обява


На основание чл.95,ал. 3 от Закона за опазване на околната среда „ВОРИК ГРУП” ЕООД обявява консултации във връзка с изготвяне на Задание, определящо обхвата на оценката за въздействие на околната среда (ОВОС) на инвестиционно предложение за „Изграждане на Парк за кремации и урнополагане“ в гр. Камено, община Камено, област Бургас.
Всички заинтересовани физически и юридически лица могат да представят своите мнения, становища и препоръки в Община Камено; РИОСВ-Бургас  или във „ВОРИК ГРУП „ ЕООД с адрес гр. Бургас, ул. „Васил Левски“ 40, ет.6, ап.17, Е-mail: k.kirov@vorikgroup.bg.

Дата на публикуване: 08/05/2019