Новини


Обява за среща за обществено обсъждане
Обява за среща за обществено обсъждане
На основание чл. 97, ал.4 във връзка с чл.81, ал.1, т.2 от Закона за опазване на околната среда и чл. 16, ал. 1 и чл. 17, ал. 1, т 1, 2, 3 и 4 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (НУРИОВОС), фирма „ВОРИК ГРУП“ ЕООД, седалище и адрес на управление: гр. Бургас, община Бургас, ул. „Васил Левски“  №40, ет.6, ап.17

Дата на публикуване: 05/04/2021
Обява за среща за обществено обсъждане
Обява за среща за обществено обсъждане
На основание чл. 97, ал. 4 във връзка с чл. 81, ал. 1, т. 2 от Закона за опазване на околната среда и съгласно ЗАПОВЕД  № РД-01-677 от 25.11.2020 г за въвеждане на противоепидемични мерки на територията на Република България., изм. и доп. със Заповед № РД-01-718 от 18.12.2020 г., Заповед № РД-01-20 от 15.01.2021 г. и № Заповед РД-01-52 от 26.01.2021 г. на Министъра на здравеопазването,    фирма „ВОРИК ГРУП“ ЕООД, седалище и адрес на управление: гр. Бургас, община Бургас, ул. „Васил Левски“  №40, ет.6, ап.17

Дата на публикуване: 02/02/2021
Довос
Довос
ДОВОС на ИП за изграждане на Парк за кремация и урнополагане в ПИ №
007108, местност „Дере Арас“, землище гр. Камено, Община Камено

СВАЛИ ФАЙЛ ТУК!

Дата на публикуване: 23/12/2019 

Обява
Обява
На основание чл.95,ал. 3 от Закона за опазване на околната среда „ВОРИК ГРУП” ЕООД обявява консултации във връзка с изготвяне на Задание, определящо обхвата на оценката за въздействие на околната среда (ОВОС) на инвестиционно предложение за „Изграждане на Парк за кремации и урнополагане“ в гр. Камено, община Камено, област Бургас.
Всички заинтересовани физически и юридически лица могат да представят своите мнения, становища и препоръки в Община Камено; РИОСВ-Бургас  или във „ВОРИК ГРУП „ ЕООД с адрес гр. Бургас, ул. „Васил Левски“ 40, ет.6, ап.17, Е-mail: k.kirov@vorikgroup.bg.

Дата на публикуване: 08/05/2019
Отговор на фирма „Ворик груп“ ЕООД, относно „Становище на Сливенска митрополия по повод изграждане крематориум в гр. Камено“ и позицията на кмета на община Камено
Отговор на фирма „Ворик груп“ ЕООД, относно „Становище на Сливенска митрополия по повод изграждане крематориум в гр. Камено“ и позицията на кмета на община Камено
Отговор на фирма „Ворик груп“ ЕООД, относно „Становище на Сливенска митрополия по повод изграждане крематориум в гр. Камено“ и позицията на кмета на община Камено
Кремацията има смисъл!
Кремацията има смисъл!
Кремацията е най-добрият вариант предвид, че КРЕМАЦИЯТА Е БЛИЗО ЧЕТИРИ ПЪТИ ПО ЕВТИНА ОТ НОРМАЛНО ПОГРЕБЕНИЕ.
Почти 8 000 000 лв. за зелен крематориум на бъдещето, ще строят край Бургас!
Почти 8 000 000 лв. за зелен крематориум на бъдещето, ще строят край Бургас!
Изграждането на супер модерен крематориум от бъдещето, е на път да се реализира край Бургас. Община Камено и жителите ѝ имат огромния шанс да привлекат инвестиция от близо 8 000 000 лв. за построяването на крематориум от последно поколение, покриващ най-високите еко стандарти за Европа и света!
1