За нас


Крематориума на бъдещето не е само сграда, съдържаща технически съоръжения,, тя е проектирана и организирана по начин който позволява да се отдаде дължимото внимание на жизнените нужди на опечалените.Процесите, които се извършват в съоръжението са изключително емоционално заредени – но до сега, този емоционален заряд никога не е бил взиман под внимание при дизайна на тези съоръжения.
Изграждането на супер модерен крематориум от бъдещето, е на път да се реализира край Бургас. Община Камено и жителите ѝ имат огромния шанс да привлекат инвестиция от близо 8 000 000 лв. за построяването на крематориум от последно поколение, покриващ най-високите еко стандарти за Европа и света!
Инвестицията наистина би била с историческа стойност за региона, защото ще разреши огромни проблеми в дългосрочен план, като непрекъснатото разширяване на гробищните паркове, както и ще повиши заетостта (бел. ред.: Обещават се средни заплати между 1500 и 2000 лв.) и раздвижването на икономиката в този край.
Освен с луксозна сграда и намерението за зелено стопанство към нея, крематориумът ще разполага с най-висок клас пещи и уникална за България филтрираща система, на обща стойност от 1 200 000 лв. и безупречно ниво на ефективност. Услугата по кремиране на тленни останки е непосилна за много хора в тази част на страната, поради липсата на качествена услуга в близост и немислимите срокове по изпълнение, които се дават от крематориума в София, работещ на своя пълен капацитет от години.
С изграждането на супер модерен крематориум в Камено ще се разреши и още един огромен проблем - непосилното за много хора организиране на традиционно погребение, което през годините е станало до 4 пъти по-скъпо от себестойността на стандартна кремация. От услугите ще могат да се възползват и жители на всички големи и по-малки общини в региона, което несъмнено ще засили и интереса към града.
Припомняме, че за разлика от някои балкански държави, кремацията не е тема табу за модерния западен свят. В САЩ тя е над 53%, във Великобритания над 77%, в скандинавските държави достига до 90%, а в държави като Япония и Южна Корея, е на стойности до 99,7%, което е абсолютен показател за модерен начин на живот.