Последно добавени

Обява за среща за обществено обсъждане
Обява за среща за обществено обсъждане
На основание чл. 97, ал.4 във връзка с чл.81, ал.1, т.2 от Закона за опазване на околната среда и чл. 16, ал. 1 и чл. 17, ал. 1, т 1, 2, 3 и 4 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (НУРИОВОС), фирма „ВОРИК ГРУП“ ЕООД, седалище и адрес на управление: гр. Бургас, община Бургас, ул. „Васил Левски“  №40, ет.6, ап.17

Дата на публикуване: 05/04/2021
Обява за среща за обществено обсъждане
Обява за среща за обществено обсъждане
На основание чл. 97, ал. 4 във връзка с чл. 81, ал. 1, т. 2 от Закона за опазване на околната среда и съгласно ЗАПОВЕД  № РД-01-677 от 25.11.2020 г за въвеждане на противоепидемични мерки на територията на Република България., изм. и доп. със Заповед № РД-01-718 от 18.12.2020 г., Заповед № РД-01-20 от 15.01.2021 г. и № Заповед РД-01-52 от 26.01.2021 г. на Министъра на здравеопазването,    фирма „ВОРИК ГРУП“ ЕООД, седалище и адрес на управление: гр. Бургас, община Бургас, ул. „Васил Левски“  №40, ет.6, ап.17

Дата на публикуване: 02/02/2021